Spółki zależne

  • Mińska 12 Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Kamionkowska1 Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Kamionkowska3 Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Siedzibna 38 Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • CG Restauracja Sp. z o. o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Lubartowska 23, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grunwaldzkie Ogrody Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grunwaldzkie Ogrody Tryboń PPI 2 Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grunwaldzkie Ogrody Tryboń PPI 3 Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grunwaldzkie Ogrody Tryboń PPI 4 Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grunwaldzkie Ogrody Tryboń PPI 5 Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Centrum Warszawska 63, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Centrum Kraszewskiego, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Osowska 84 Development Sp.z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Osowska 84 Development Sp.z o.o./Sp.K, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Gama Warka, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • TPPI Budownictwo, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Promienna Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Toruńska Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Fleminga Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Duninów Tryboń PPI Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • TPPI Administrator Sp. z o.o., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • TPPI Administrator Sp. z o.o ./Sp.K., z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20,
  • Grodzisko Tryboń PPI Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w 04-333 Warszawie, przy ul. Serockiej 27 lokal 20.