Wszystko zaczęło się od projektowania...

Jako Biuro Projektowe współpracujemy z deweloperami budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i w mniejszym zakresie jednorodzinnego. Ważną część naszego działania stanowi projektowanie obiektów handlowych. Sukces projektowej części Spółki spowodował jej znaczący rozwój, a co za tym idzie rozbudowę struktury organizacyjnej. Realizacje naszych projektów, długi proces projektowania i długofalowa współpraca z kontrahentami zachęciły nas w 2009 roku do wydzielenia odrębnego podmiotu gospodarczego – Biuro Projektowe Grupa AT.

TRYBOŃ PPI nie powstałaby, gdyby nie pasja i wykształcenie założyciela i głównego udziałowca spółki – znanego architekta –Krzysztofa Trybonia. Jego chęć realizacji marzeń i zdolności menadżerskie są fundamentem rozwoju firmy.

Jako większościowy udziałowiec Grupy AT zachowaliśmy kontrolę nad działaniami projektowymi i kontynuacją dotychczas przyjętej strategii. Jednocześnie mamy możliwość pozostawienia współpracującym z nami architektom maksymalnej swobody.

Współpracujemy z wieloma deweloperami, w szczególności na warszawskim rynku mieszkaniowym, ale w naszym portfelu projektów są również obiekty handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i przemysłowe.